Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

2008-2015 m. įvykę projektai

  1. Tarptautiniai:

   • Comenius Regio partnerystės projektas „Domėkis, ir tau pasiseks“ 2012 m. parsisiųsti
   • 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-05-K projektas „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių metodų kūrimas ir diegimas“
   • SSF finansuojamas projektas „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese“ 
   • Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ parsisiųsti
   • LEONARDO DA VINCI programos mobilumo projektas. parsisiųsti
   • Lions Quest programos, skirtos paauglių socialinių įgūdžių formavimui, taikymas Lietuvoje
   • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka parsisiųsti
   • Švietimo centrų infrastruktūros plėtra
  2. Respublikiniai:

   • Respublikinis projektas „Čia Lietuva, čia mano namai“ 2015 m. parsisiųsti
   • Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Visus gyvulėlius sunku ir apsakyti…“ 2014 m. parsisiųsti
   • Respublikinis meno projektas „Vėtrungė vaikystės namams“ 2014 m. parsisiųsti
   • Projektas „Lyderių laikas 2” Nr. VP1-2.1-ŠMM-02-V-02-001. Stažuočių organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybėje 2013-2014 m. parsisiųsti
   • Projektas „Pradinio ugdymo pedagogų užsienio kalbos komunikacinių kompetencijų plėtojimas“ 2012-2013 m. parsisiųsti
   • Projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“ parisiųsti Projekto svetainė www.bmt.smm.lt
  3. Lokaliniai:

   • Projektas „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“ 2013 m. parsisiųsti
   • Pedagogų švietimo ir kultūros centro projektas ,,Kūrybiška mokykla” 2013-2014 m. parsisiųsti
   • Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų projektas „Salve, Klaipėda“ 2011-2014 m. parsiųsti
   • Projektas „Ulba paukščiai pamary“ 2007 m. parsiųsti
   • Klaipėdos miesto mokyklų ugdymo projektas „Gerumo mokykla“
   • Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Pamario piemenukai” (2008 m.)
   • Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Bėg laivužis per marias” (2009 m.)
 1. 2015 m. projektinės veiklos statistika parsisiųsti