Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Administracinė informacija

Darbo planai

2023 m. MĖNESIO DARBO PLANAI

2023 m. gegužės mėnesio darbo planas parsisiųsti

2023 m. balandžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2023 m. kovo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2023 m. vasario mėnesio darbo planas parsisiųsti

2023 m. sausio mėnesio darbo planas parsisiųsti

 

2022 m. MĖNESIO DARBO PLANAI

2022 m. gruodžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. lapkričio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. spalio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. rugsėjo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. birželio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. gegužės mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. balandžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. kovo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. vasario mėnesio darbo planas parsisiųsti

2022 m. sausio mėnesio darbo planas parsisiųsti

 

2021 m. MĖNESIO DARBO PLANAI

2021 m. gruodžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. lapkričio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. spalio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. rugsėjo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. birželio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. gegužės mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. balandžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. kovo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. vasario mėnesio darbo planas parsisiųsti

2021 m. sausio mėnesio darbo planas parsisiųsti

 

2020 m. MĖNESIO DARBO PLANAI

2020 m. gruodžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. lapkričio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. spalio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. rugsėjo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. birželio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. gegužės mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. balandžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. kovo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. vasario mėnesio darbo planas parsisiųsti

2020 m. sausio mėnesio darbo planas parsisiųsti

 

2019 m. MĖNESIO DARBO PLANAI

2019 m. gruodžio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2019 m. lapkričio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2019 m. spalio mėnesio darbo planas parsisiųsti

2019 m. rugsėjo mėnesio darbo planas parsisiųsti

2019 m. birželio mėnesio darbo planas parsisiųsti 

2019 m. gegužės mėnesio darbo planas parsisiųsti 

2019 m. balandžio mėnesio darbo planas parsisiųsti 

2019 m. kovo mėnesio darbo planas parsisiųsti 

2019 m. vasario mėnesio darbo planas parsisiųsti 

2019 m. vasario mėnesio darbo plano priedas Nr. 1

2019 m. vasario mėnesio darbo plano priedas Nr. 2

2019 m. sausio mėnesio darbo planas parsisiųsti

 

Strateginiai planai

Veiklos planai

Veiklos ataskaita

 • 2021 m. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos ataskaita parsisiųsti
 • 2020 m. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos ataskaita parsisiųsti
 • 2019 m. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos ataskaita parsisiųsti

Direktoriaus metinė ataskaita

 • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorės Raimondos Stirbienės 2022 metų veiklos ataskaita parsisiųsti
 • Direktoriaus metinė ataskaita 2022-03-02 Nr. P36-25 parsisiųsti
 • 2021 m. direktoriaus koreguotos užduotys parsisiųsti
 • 2020 m. direktoriaus metinė ataskaita parsisiųsti
 • 2019 m. direktoriaus metinė ataskaita parsisiųsti
 • 2018 m. direktoriaus metinė ataskaita parsisiųsti
 • 2017 m. direktoriaus metinė ataskaita parsisiųsti
 • 2016 m. direktoriaus metinė ataskaita parsisiųsti

Išorinio vertinimo ataskaita

 • 2019 m. išorinio vertinimo ataskaita (Klaipėdos miesto savivaldybė) parsisiųsti
 • 2019 m. veiklos išorinio vertinimo išvados (NŠA) parsisiųsti

Veiklos įsivertinimo išvados

Švietimo būklės stebėsenos rodiklių suvestinė

2015-2016 m. Klaipėdos miesto švietimo būklės stebėsenos rodiklių suvestinė

 

2014-2015 m. Klaipėdos miesto švietimo būklės stebėsenos rodiklių suvestinė

Tyrimai

 • 2019 m. I-ojo pusmečio ERRS „semiplius.lt“ apklausos momentinių anketų apibendrinimo ataskaita parsisiųsti
 • 2018 m. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių apklausos ERRS „semiplius.lt“ anketų apibendrinimo tyrimas parsisiųsti
 • 2017 m. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių apklausos ERRS „semiplius.lt“ anketų apibendrinimo tyrimaparsisiųsti
 • Kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir ryšio su metodine veikla tyrimo ataskaita (2017-01-25 ŠV2-1) parsisiųsti
 • Kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir ryšio su metodine veikla tyrimo ataskaitos pateiktis (Bendrojo ugdymo mokyklos) parsisiųsti
 • Kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir ryšio su metodine veikla tyrimo ataskaitos pateiktis (ikimokyklinės įstaigos) parsisiųsti
 • Tyrimas „Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo situacija ir poreikiai“ 2012 m. parsisiųsti
 • Comenius Regio partnerystės projekto „Domėkis, ir tau pasiseks“ tyrimo pristatymas 2012 m. parsisiųsti
 • Tyrimas „Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo situacija ir poreikiai“ 2012 m. parsisiųsti
 • Tyrimas „Požiūris į šiuolaikinę pamoką ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius“ 2011 m. parsisiųsti
 • Tyrimas „Priimtiniausios metodinės veiklos formos“ 2011 m. (parsisiųsti – 1-a dalisparsisiųsti – 2-a dalis)
 • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras su Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutu atliko tyrimą, kurio tikslas – nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su profesiniu tobulėjimu, kurie laiduoja pedagoginės veiklos kokybę. Anketa išbandyta ir teigiamai įvertinta „Volungėlės“ lopšelyje-darželyje, Martyno Mažvydo progimnazijoje ir „Žaliakalnio“ gimnazijoje. Tyrimas atliktas elektroniniu būdu. Anketos rezultatus galite pažiūrėti adresu: http://apklausa.lt/f/klaipedos-miesto-pedagogu-svietimo-ir-kulturos-centras-su-ku-testiniu-studiju-t5jfdae/answers/new.fullpage 

Nuostatai

 • Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro nuostatai parsisiųsti

Sprendimai

 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2014 m. rugsėjo 15 d.  sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre nustatymo“ pakeitimo parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T2-56 „Dėl  kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre nustatymo“  parsisiųsti

Tvarkos, aprašai

 

Viešieji pirkimai vykdomi pagal Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisykles, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. AD2-3017 „Dėl Centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos ir Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir jų pakeitimus (jei bus).   parsisiųsti

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2022 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2021 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2020 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2019 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2018 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2017 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2016 m. parsisiųsti
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2015 m.  parsisiųsti
2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2023 metų finansų ataskaitų rinkiniai

 • II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys balansas
 • I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys balansas

2022 metų finansų ataskaitų rinkiniai

 • IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys balansas
 • III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys balansas
 • II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys balansas
 • I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys balansas

2021 metų finansų ataskaitų rinkiniai

 • IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas
 • III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas
 • II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas
 • I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas

2020 metų finansų ataskaitų rinkiniai

 • IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas
 • III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas
 • II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas
 • I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas

2019 metų finansų ataskaitų rinkiniai

 • IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas 
 • III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas 
 • II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas 
 • I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Balansas 

 • Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas parsisiųsti
 • Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos patvirtinimo parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planas parsisiųsti
 • Nuomonės pareiškimas dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje spauskite čia

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre galima pateikti elektroninio pašto adresu pranesk@klaipeda.lt

Daugiau informacijos: https://www.klaipeda.lt/lt/-1/praneseju-apsauga.-vidinis-kanalas/10200/

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro duomenų apsaugos pareigūnas  (toliau – DAP)

 

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,

Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius

Tel.: +370 5 254 8240,

El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

 • Per 2021 m. 13 darbuotojų įteiktos nominacijos
 • Per 2020 m. įsteigta nominacija už pagalbą švietimo įstaigoms, vykdant nuotolinį mokymą; 2 darbuotojai apdovanoti padėkos raštu
 • Per 2019 m. 2 darbuotojai apdovanoti padėkos raštais
 • Per 2018 m. 2 darbuotojai apdovanoti padėkos raštais
 • Per 2017 m. 11 darbuotojų apdovanoti padėkos raštais
 • Per 2016 m. 1 darbuotojas apdovanotas padėkos raštu

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra

 • 2023 m. vasario 10 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktoriaus įsakymas – parsisiųsti