Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų archyvas

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Identifikavimo kodas

Programos kodas

1.