Pasirengimas atnaujintoms programoms netikėtose erdvėse

 Kovo 28 d. Klaipėdos m. etikos mokytojų metodinis susirinkimas vyko Danės pakrantėje prisišvartavusiame kariniame laive-muziejuje „Sūduvis“, siekiant aptarti, kaip dorinio ugdymo (etikos) turinį galima pritaikyti netradicinėse edukacinėse erdvėse. Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/pasirengimas-atnaujintoms-programoms-netiketose-erdvese/ Inga Kulikauskė, Klaipėdos m. etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Atnaujintas ugdymo turinys beldžiasi

Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimas kelia dar nemažai klausimų. Mokytojai ne tik jungiasi į įvairias konsultacijas, vykdomas NŠA komandos nuotoliu, bet ir patys ilgai nelaukdami imasi įvairių prasmingų iniciatyvų, remia jas, kolegialiai mokosi ir bendradarbiauja.  Norisi pasidžiaugti Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos mokytojų komandos, sutelktos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Orintos Adomavičiūtės, iniciatyva, kuriai pritarė Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir […]

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos aktualijos

Nuo šių mokslo metų  pradžios jau įgyvendinama atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kuri orientuota į vaikų kompetencijų ugdymą. Atnaujinus ugdymo turinį, pateikiama daug naujos informacijos, metodinių rekomendacijų,  mokyklų komandos dalyvauja įvairiuose mokymuose, susipažįstama su skaitmeninėmis priemonėmis ir kt. Pasidalinti aktualijomis spalio 20 dieną rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojai ugdymui į forumą „Priešmokyklinio ugdymo […]

Įtraukiojo ugdymo aktualijos. Lankomės „Diemedžio“ ugdymo centre

2022 m. spalio 27 dieną Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojai lankėsi Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre. Susitikimo metu vyko gerosios darbo patirties pasidalinimas tema „Įtraukusis ugdymas. Elgesio valdymo strategijos, naudojant specialiąsias mokymo priemones“. Susitikimo metu pagilinome žinias apie mokinių su emocijų bei elgesio problemomis, ugdymo būdus, galimybes. Atkreiptas dėmesys į struktūruotos aplinkos kūrimo svarbą, elgesio valdymo […]

Atnaujinto priešmokyklinio turinio aktualijos

Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo mokytojai lapkričio 25 dieną turėjo puikią progą susitikti forume „Kaip įgyvendiname atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį“. Produktyvios diskusijos, darbas mažesnėse grupėse,  kritiniai pastebėjimai padėjo išsiaiškinti iškilusius klausimus.  Didžioji dalis mokytojų planuoja pagal 2-ąją rekomendacinę formą  ir taiko projektinį veiklos metodą. Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų […]

Janina Žemaičiūnienė

TRUMPAI APIE SAVE Gimiau 1950 metais Joniškio raj. Daugalaičių k., lygumų krašte. Vaikystė prabėgo gražioje tėvų sodyboje, apsuptoje medžių, paukščių čiulbėjimo ir to grožio, kurį skleidžia gamta. Toks aukštas dangus, debesų piešiniai, žiemos žvaigždžių spindėjimas kūrė svajones, žadino fantaziją…Norėjau būti mokytoja, todėl baigiau Klaipėdos pedagoginę mokyklą, o po to baigiau Klaipėdos menų f-to muzikos mokytojo […]

Stasė Vilkienė

TRUPAI APIE MANE Gimiau 1942 metais nuostabiai gražiame Utenos rajono kampelyje. Gal gamtos grožio įkvėpta, o gal savo auklėtojo rašytojo Rapolo Šaltenio paskatinta, bandžiau eiliuoti dar mokyklos suole ir tas pomėgis išliko iki šiol. Esu išleidusi karpinių ir, kaip aš sakau, eiliuotų minčių knygelę „Keliu beeinant“ (2009), tačiau į poetus nepretenduoju. Rašau kai būna liūdna […]

Danutė Valužienė

TRUMPAI APIE MANE Mano eilės – sielos svajoklės daina. O dainuoju apie visus žmogaus jausmus, apie tave. Kalbu su tavimi. Kai tavo nuostabūs jausmai yra tobulo gamtos grožio dalis – tai laimė.Danutė Valužienė – ,,Verdenės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, tautodailininkė. KO GĖDIJASI IEVA?         Ko gėdijasi ieva savo putlių žiedų,Pasvirus palei šlaitą link baltų debesų?Ko jos […]