Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Bibliotekos

Edukacinis bankas

Eil. Nr. Mokykla Autorius Darbo pavadinimas (rūšis) Anotacija
1. Ievos Simonaitytės
pagr. m-kla
Nijolė Rusienė
nijole.rusiene@gmail.com
Viktorinos „Žinai žodį – rasi kelią“ užduotys ir eiga. Viktorina parodo, kaip mokiniai moka orientuotis informacijos sraute, kaip gerai susipažinę su bibliotekos fondais, ugdo mokinių įgūdžius.
2. Ievos Simonaitytės
pagr. m-kla
Nijolė Rusienė
nijole.rusiene@gmail.com
Neformaliojo ugdymo programa 5-9 klasėms ‚,Jaunieji bibliotekininkai“. Planas skirtas būrelio veiklai organizuoti.
3. Gedminų
pagr. m-kla
Renata  Kavaliauskienė
Tel. 868508165,
el/p.renasidu@gamail.com
Metodinė medžiaga
„Vaizdinis literatūros propagavimas“.
Supažindinama su knygų demonstravimo formomis ir vaizdinėmis priemonėmis. Knygų parodų pristatymas.
4. Gedminų
pagr. m-kla
Renata  Kavaliauskienė
Tel. 868508165,
el/p.renasidu@gamail.com
Metodinė medžiaga
„Susitikimų su rašytojais organizavimo metodika“.
Pateikiamos rekomendacijos, kaip organizuoti susitikimą su rašytojais, poetais. Darbo organizavimas, patalpų paruošimas. Vedėjo elgesys ir etikos normos. Pateikiami  susitikimų pavyzdžiai.
5. Gedminų
pagr. m-kla
Renata  Kavaliauskienė
Tel. 868508165,
el/p.renasidu@gamail.com
Metodinė medžiaga „Biblioterapijos užsiėmimų metodika“
(Gydymas knyga).
Biblioterapijos organizavimo metodika – kaip atrinkti gydymo poveikį turinčias knygas, kaip atskirti netinkančią biblioterapijai literatūrą. Pateikiami biblioterapijos užsiėmimų planai.