Gabių vaikų teatrinio ugdymo programa – metodinės rekomendacijos

Mokykla / įstaiga Lopšelis darželis „Puriena“ Autorius Danga Volkovaitė Anotacija  Pranešime nuotraukomis perteikiama metodinio darbo organizavimo lopšelyje-darželyje „Giliukas“ patirtis. Dėkinga įstaigos aplinka sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso tęstinumą ir įgyvendinimą, skatindama vaiką pažinti, atrasti, ištirti, pajusti, suprasti ir sukurti.Gabių vaikų teatrinio ugdymo programą – sudaro: programos parengimo principai, tikslai ir uždaviniai,gdymo metodai ir priemonės, gabaus vaiko […]

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Mokykla / įstaiga Jaunimo centras Autorius Renata Sondaitė Anotacija  Nuo pat pirmųjų gyvenimo metų – ankstyvoje vaikystėje, žmogutį stengiamasi įsprausti į rėmus, (taip nebūna, pasaulis ne mėlynas, saulė viena), sumenkinama jo unikalių vaizduotės jėgų prasmė. Tik vaizduotės aktyvumas prikelia mūsų fantaziją, be kurios snaudžia ir intelektas ir jausmas. Kūrybos dėka žmogus įsitvirtina pasaulyje. Media / parsisiųsti […]

Ikimokyklinių ugdymo mokytojų patirties sklaida

Mokykla / įstaiga Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Autorius Giedrė Petrošienė Anotacija  Šiame darbe pagrindžiamas netradicinis požiūris į vaikų (4-6 m.) draminę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atliekamas pedagoginis eksperimentas ir pademonstruojama, kaip per draminei veiklai skirtus užsiėmimus galima ugdyti vaikų euritmijos gebėjimus. Media / parsisiųsti 2019-04-26 Metodinės dienos patirtys ir idėjos Atvira filmuota veikla „Emocinio […]

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų teigiamų emocijų sužadinimas, taikant euritmijos metodą“

Mokykla / įstaiga Lopšelis – darželis „Sakalėlis“ Autorius Elytė Barzdžiukienė, Jurgita Sobeckienė Anotacija  Šiame darbe pagrindžiamas netradicinis požiūris į vaikų (4-6 m.) draminę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atliekamas pedagoginis eksperimentas ir pademonstruojama, kaip per draminei veiklai skirtus užsiėmimus galima ugdyti vaikų euritmijos gebėjimus. Media / parsisiųsti Nuoroda

Ikimokyklinių ugdymo mokytojų metodinės dienos patirties sklaida

Mokykla / įstaiga Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Autorius Giedrė Petrošienė Anotacija  Pranešimai ir filmuotos medžiagos, kuriuose pedagogai dalinasi savo darbo patirtimi ir pavyzdžiais. Media  Aleksandra Samčuk-Jefizova. Projektinė veikla „Tėvų bendradarbiavimas“. Klaipėdos lopšelis darželis Puriena Vita Ramonienė. Filmuotas, integruotų veiklų pristatymas „Paukščiai šalia mūsų“. Klaipėdos lopšelis darželis Atžalynas Jurgits Krivickienė. Pagamintų metodinių priemonių […]