Anglų kalba (eb)

Eil. Nr. Mokykla Autorius Darbo pavadinimas (rūšis) Anotacija 1. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnaizja D. Kurmytė-Rubežė Metodinė medžiaga „Istorijos kūrimas komiksų forma“ Nuo 2013 metų Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje pradėtos vykdyti netradicinių /praktinių veiklų pamokos. Mokytojas parengęs 16 – os valandų programą (nuo 2015 metų 20 – ies valandų), kurioje turi atsispindėti ugdomoji veikla pateikta kiek […]