Pasirengimas atnaujintoms programoms netikėtose erdvėse

 Kovo 28 d. Klaipėdos m. etikos mokytojų metodinis susirinkimas vyko Danės pakrantėje prisišvartavusiame kariniame laive-muziejuje „Sūduvis“, siekiant aptarti, kaip dorinio ugdymo (etikos) turinį galima pritaikyti netradicinėse edukacinėse erdvėse. Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/pasirengimas-atnaujintoms-programoms-netiketose-erdvese/ Inga Kulikauskė, Klaipėdos m. etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Atnaujintas ugdymo turinys beldžiasi

Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimas kelia dar nemažai klausimų. Mokytojai ne tik jungiasi į įvairias konsultacijas, vykdomas NŠA komandos nuotoliu, bet ir patys ilgai nelaukdami imasi įvairių prasmingų iniciatyvų, remia jas, kolegialiai mokosi ir bendradarbiauja.  Norisi pasidžiaugti Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos mokytojų komandos, sutelktos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Orintos Adomavičiūtės, iniciatyva, kuriai pritarė Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir […]

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos aktualijos

Nuo šių mokslo metų  pradžios jau įgyvendinama atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kuri orientuota į vaikų kompetencijų ugdymą. Atnaujinus ugdymo turinį, pateikiama daug naujos informacijos, metodinių rekomendacijų,  mokyklų komandos dalyvauja įvairiuose mokymuose, susipažįstama su skaitmeninėmis priemonėmis ir kt. Pasidalinti aktualijomis spalio 20 dieną rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojai ugdymui į forumą „Priešmokyklinio ugdymo […]

Įtraukiojo ugdymo aktualijos. Lankomės „Diemedžio“ ugdymo centre

2022 m. spalio 27 dieną Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojai lankėsi Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre. Susitikimo metu vyko gerosios darbo patirties pasidalinimas tema „Įtraukusis ugdymas. Elgesio valdymo strategijos, naudojant specialiąsias mokymo priemones“. Susitikimo metu pagilinome žinias apie mokinių su emocijų bei elgesio problemomis, ugdymo būdus, galimybes. Atkreiptas dėmesys į struktūruotos aplinkos kūrimo svarbą, elgesio valdymo […]

Atnaujinto priešmokyklinio turinio aktualijos

Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo mokytojai lapkričio 25 dieną turėjo puikią progą susitikti forume „Kaip įgyvendiname atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį“. Produktyvios diskusijos, darbas mažesnėse grupėse,  kritiniai pastebėjimai padėjo išsiaiškinti iškilusius klausimus.  Didžioji dalis mokytojų planuoja pagal 2-ąją rekomendacinę formą  ir taiko projektinį veiklos metodą. Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų […]