Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Gabių vaikų teatrinio ugdymo programa – metodinės rekomendacijos

Mokykla / įstaiga

Lopšelis darželis „Puriena“

Autorius

Danga Volkovaitė

Anotacija 

Pranešime nuotraukomis perteikiama metodinio darbo organizavimo lopšelyje-
darželyje „Giliukas“ patirtis. Dėkinga įstaigos aplinka sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso tęstinumą ir įgyvendinimą, skatindama vaiką pažinti, atrasti, ištirti, pajusti, suprasti ir sukurti.
Gabių vaikų teatrinio ugdymo programą – sudaro: programos parengimo principai, tikslai ir uždaviniai,gdymo metodai ir priemonės, gabaus vaiko samprata, ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo tyrimai Lietuvoje. gabių vaikų ugdymo problemų sprendimo būdai užsienio autorių darbuose.Situacijos analizė. Vaidybiniai žaidimai, improvizacijos, etiudai, vaidybiniai žaidimai, teatrinių lėlių, kaukių, dekoracijų, kostiumų, aksesuarų gamyba, pasirinkto literatūros kūrinio vaidinimas su lėlėmis arba be jų, spektaklių stebėjimas, vertinimas bei aptarimas,  teatrinės veiklos su gabiais vaikais žaidimai – pratimai, dėmesio lavinimo žaidimai,  scenos judesio žaidimai,  pirštukų žaidimai.

Media / parsisiųsti

Nuoroda