Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų teigiamų emocijų sužadinimas, taikant euritmijos metodą“

Mokykla / įstaiga

Lopšelis – darželis „Sakalėlis“

Autorius

Elytė Barzdžiukienė, Jurgita Sobeckienė

Anotacija 

Šiame darbe pagrindžiamas netradicinis požiūris į vaikų (4-6 m.) draminę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atliekamas pedagoginis eksperimentas ir pademonstruojama, kaip per draminei veiklai skirtus užsiėmimus galima ugdyti vaikų euritmijos gebėjimus.

Media / parsisiųsti

Nuoroda