Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Klasės auklėtojai

Edukacinis bankas

Metodinės – praktinės konferencijos „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo kultūra“,
vykusios 2013 m. kovo 28 d. „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje pranešimai.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija

1.

„Gilijos“ pradinė mokyklaI. Žiobakienė
K. Puzienė
Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo organizavimo patirtis ir principaiPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
2.„Verdenės“ progimnazijaA. MežetienėVaikas. Mokykla. Tėvai. Kelias į sėkmęPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
3.Vakarų Lietuvos tėvų forumasK. PaulikėTėvų bendruomenių kūrimas ir teisinės tėvų veiklos galimybės.

 

Vakarų Lietuvos tėvų forumo schema.

Prezentacija – pranešimas parsisiųsti

 

Schema parsisiųsti

4.Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkasA. MurauskasLietuvos tėvų forumo veikla.Video medžiaga parsisiųsti
5.Klaipėdos savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo ir kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji specialistėE. KučinskienėMokyklų klasių vadovų bei pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas su tėvais.Prezentacija – pranešimas parsisiųsti

Konferencijos „Klasės auklėtojo darbo sėkmė ir kliūtys vaiko asmenybės ugdymo kelyje“,
vykusios 2012 m. balandžio 5 d. „Verdenės“ progimnazijoje pranešimai.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija

1.

„Varpo“ gimnazijaV. SkliuderienėMokykla, auklėtojas, vaikas…Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
2.„Žaliakalnio“ gimnazijaI. Kiseliova
J. Kalininienė
Klasės auklėtojo veiklos planavimo ypatumai III-IV gimnazijos klasėsePrezentacija – pranešimas parsisiųsti
3.S. Dacho progimnazijaR. ZupkutėKlasės mikroklimato formavimas pradinėse klasėsePrezentacija – pranešimas parsisiųsti
4.Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijaU. PetraitienėKlasės auklėtojo vaidmuo mokinio pažinimo procesePrezentacija – pranešimas parsisiųsti
5.„Verdenės“ progimnazijaI. AstrauskienėMokinių požiūris į klasės vadovusPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
6.Liudviko Stulpino progimnazijaA. ŽukovaMokinių socialinių  kompetencijų ugdymas klasėje prevencinės programos
 „Antrasis žingsnis“  pagalba
Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
7.„Saulėtekio” pagrindinė mokyklaG. MisevičienėMokinių socialinių įgūdžių formavimas klasių auklėtojų veiklojePrezentacija – pranešimas parsisiųsti
8.Gedminų pagrindinė
mokykla
J. Lastauskienė,
K. Rudelienė
Klasės auklėtojo ir pradinių klasių mokytojo bendradarbiavimas penktoje klasėjePrezentacija – pranešimas parsisiųsti
9.Klaipėdos Universitetasdoc.dr. A. ZulumskytėKlasės vadovo veiklos efektyvinimas bendradarbiavimo su kitais pedagogais aspektuPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
10.Vitės pagrindinė mokyklaR. Venckienė,
A. Augaitienė
Pozityvūs ir kūrybiški bendradarbiavimo būdai mokyklos bendruomenėje.Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
11.„Žaliakalnio“ gimnazijaI. GrauslienėKlasės auklėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, tėvais ir mokytojais pagrindiniai aspektai  III-IV gimnazijos klasėsePrezentacija – pranešimas parsisiusti
12.„Verdenės“ progimnazijaJ. BliūdžiuvienėKlasės auklėtojo bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas: efektyvus pokalbisPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
13.„Verdenės“ progimnazijaR. KurlavičienėKlasės auklėtojo pareigos ir atsakomybė
mokinio psichologinio saugumo formavimo aspektu
Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
14.„Universa Via” pagrindinė mokyklaK. VedeikytėKlasės vadovo veiklos būdai kuriant besimokančiųjų bendruomenęPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
15.Adomo Brako mokyklaV. BeresnevičienėNeformaliojo ugdymo pasiūla ir galimybės mokinio
kūrybiškumo ugdymui
Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
16.Nepriklausomos Lietuvos edukologas, filosofas, mokslininkasA. ŠerkšnasAuklėjimas – tai žmogaus ateities kūrimasPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
17.M. Gorkio pagrindinė mokyklaT. Kaliužnaja
M. Pečnikova
Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas – vaiko mokymosi sekmės garantasPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
18.„Verdenės“ progimnazijaI. KvekšaitėNelengvas paauglystės laikotarpisPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
19.Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokyklaD. AndriuškienėKlasės auklėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, tėvais ir mokytojais pagrindiniai aspektaiPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
20.S. Dacho progimnazijaR. KairienėKlasės auklėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo  su mokiniais ir tėvais įtaka kuriant motyvuojančią aplinkąPrezentacija – pranešimas parsisiųsti
21.„Vyturio“ pagrindinė mokyklaR. VaičiutėKlasių vadovų darbo formos ir jų veiklos įtaka mokinių vertybinių nuostatų ir socialinių įgūdžių formavimui Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinėje mokyklojePrezentacija – pranešimas parsisiųsti