Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Kultūrinė veikla

Kultūrinės veiklos paskirtis – telkti ir sudaryti sąlygas kiekvienam miesto švietimo bendruomenės nariui būti aktyviu kultūros puoselėjimo dalyviu ir iniciatoriumi, pagal turimas kompetencijas organizuoti kultūrines veiklas, vykdyti įvairiapusę kultūros ir meno plėtrą bei sklaidą.

Veiklos formos:

  • viešoji veikla (miesto visuomeninė, kultūrinė, meninė raiška, įskaitant veiklą socialinėse akcijose ir programose, kūrybiniuose projektuose, dalyvavimą meno kolektyvuose, sportinėje veikloje ir pan.);
  • parodų organizavimas;
  • edukacinės išvykos;
  • kultūriniai renginiai.

 

Svarbi sritis– kultūrinis bendradarbiavimas ir sklaida su socialiniais partneriais:

Lietuvos jūrų muziejus

LDM Prano Domšaičio galerija 

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai 

VšĮ Taško teatras 

Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka 

VšĮ Meno psichologijos centras

VšĮ „Klaipėdos lėlių teatras“ 

Klaipėdos laikrodžių muziejus

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Klaipėdos koncertų salė

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Klaipėdos etnokultūros centras

Klaipėdos dramos teatras