Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Metodinė veikla

 • Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių sąrašas parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto metodinių būrelių tarybų sąrašas parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių veiklos nuostatai​  parsisiųsti
 • Metodinių būrelių  2018 m. veiklos plano rekomenduojama forma​ parsisiųsti
 • Mokytojų gerosios patirties darbų ir parodų organizavimo tvarkos aprašas parsisiųsti ir metodinio darbo kortelė
1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

2. Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis

3. Bendrojo ugdymo mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

4. Ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelis

5. Biologijos mokytojų metodinis būrelis

6. Chemijos mokytojų metodinis būrelis

7. Dailės mokytojų metodinis būrelis

8. Etikos mokytojų metodinis būrelis

9. Fizikos mokytojų metodinis būrelis

10. Geografijos mokytojų metodinis būrelis

11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

12.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių metodinis būrelis

13. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis

14. Ikimokyklinio ugdymo logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

15. Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

16. Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų metodinis būrelis

17. Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis

18. Istorijos mokytojų metodinis būrelis

 • Interneto svetainė nuoroda
 • MB ilgalaikis veiklos planas
 • Skaitmeninės erdvės

19. Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

20. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis

21. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų (tautinių mažumų mokyklų) metodinis būrelis

 • Interneto svetainė nuoroda
 • MB ilgalaikis veiklos planas
 • Skaitmeninės erdvės

22. Mokytojų padėjėjų metodinis būrelis

23. Matematikos mokytojų metodinis būrelis

 • Interneto svetainė nuoroda
 • MB ilgalaikis veiklos planas
 • Skaitmeninės erdvės

24. Muzikos mokytojų metodinis būrelis

25. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir metodininkų metodinis būrelis

 • Interneto svetainė nuoroda
 • MB ilgalaikis veiklos planas
 • Skaitmeninės erdvės

26. Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis

27. Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

28. Prancūzų kalbos ir kitos romanų kalbos metodinis būrelis

29. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

30. Psichologų metodinis būrelis

31. Rusų (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis

32. Rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis

33. Socialinių pedagogų metodinis būrelis

 • Interneto svetainė nuoroda
 • MB ilgalaikis veiklos planas
 • Skaitmeninės erdvės

34. Šokio mokytojų metodinis būrelis

35. Teatro mokytojų metodinis būrelis

36. Technologijų mokytojų metodinis būrelis

37. Tikybos mokytojų metodinis būrelis

38. Karjeros specialistų metodinis būrelis

39. Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

 • Jovita Norvilienė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Tel. +370 46 49 72 48, mob. tel. +370 633 10 064 El. p. jovita.norviliene@kpskc.lt
 • Toma Balsytė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė  Mob. tel. +370 630 61 001, El. p. toma.balsyte@kpskc.lt
 • Violeta Lideikytė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Tel. (8 46) 49 74 12, Mob. tel. +370 640 94 100, El. p. violeta.lideikyte@kpskc.lt 
 •