Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Muzika darželyje


 • METODINĖS PRIEMONĖS:

  • Metodinė priemonė „Projektas – elektroninė knyga „Ką šnara kopų smilgos…“. Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ meninio ugdymo mokytojos metodininkės Žibutė Kazlauskienė ir Daiva Gasiūnaitė Šeštokienė. >> skaityti
  • Metodinė priemonė „Belaukiant Kalėdų. Dainos ir žaidimai 2-3 metų vaikams“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Priešmokyklinės grupės teatralizuota-muzikinė išleistuvių šventė „Metų laikai“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ meninio ugdymo mokytoja Edita Antanaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Petrikaitienė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė„Išleistuvių šventė“, 2014. Klaipėdos Regos ugdymo centro meninio ugdymo mokytoja Loreta Aukštuolienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Vaidinimas jaunesniojo amžiaus vaikams „Sušalę zuikučiai“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ meninio ugdymo mokytoja Larisa Babonienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Muzikinis siurprizas-inscenizacija rudenėlio pramogoje „Stebuklingas grybas“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ meninio ugdymo mokytoja Larisa Babonienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Rugsėjo 1-osios šventė „Vasarėlės takeliu“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja Regina Bočkienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Muzikinės mįslės“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Muzikinė veikla prieš Rasų šventę“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Parašiutas muzikinėje veikloje“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Muzikinė pasaka „Apie septynis brolius paršelius“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ neformaliojo švietimo mokytoja Loreta Cesiulienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Savaitės „Skambantis ruduo“ diena „Pasislėpę instrumentai“, 2014. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos–darželio meninio ugdymo mokytoja Daiva Gasiūnaitė Šeštokienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Pramoga“, 2014. Klaipėdos ,,Varpelio“ mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytoja Gražina Gončarenko, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Šokiai „Geltona dainelė“ ir “Marga dainelė“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ meninio ugdymo mokytoja Onutė Gubistienė, auklėtoja metodininkė Gražina Pociuvienė. >> skaityti
  • Metodinė priemonė „Projekto ,,Aš, tėtis ir mama- rūšiuoja visa šeima“ baigiamasis renginys“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Atžalynas” meninio ugdymo mokytoja Eglė Jašinskienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
  • Metodinė priemonė „Pasaka vaikams „Įnoringoji princesė Lola“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ meninio ugdymo mokytoja Ilona Mieliulienė, muzikos mokytoja metodininkė, neformalaus ugdymo pedagogė Daiva Galdikienė, auklėtoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Šventė ,,Kai šviečia žibintai“, 2014. Klaipėdos lopšelio–darželio ,,Liepaitė‘‘ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė, auklėtoja Laimutė Kalendrienė, vyr. auklėtoja. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Žaidimas“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
  • Metodinė priemonė „Dainos „Sveiki vaikai“, „Viso gero“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Žemės prašymas“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ meninio ugdymo mokytoja Onutė Pučinskienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Muzikinis renginys „Žuvyčių valso ritmu“, 2014. Klaipėdos mokyklos–darželio „Nykštukas“ meninio ugdymo mokytoja Regina Šmitienė, muzikos mokytoja metodininkė.>> skaityti 
  • Metodinė priemonė „Varžytuvės panaudojant folkloro žanrus“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ meninio ugdymo mokytoja Virginija Vasiliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
  • Metodinė priemonė ,,DAINOS, ŽAIDIMAI kuriuose minimi arkliai (kumelės, kumeliukai)“ 2013 m. . Lopšelis-darželis ,,Volungėlė“, Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė >> skaityti
  • Metodinė priemonė ,,Balselio laipteliai“. 2012 m. Lopšelis-darželis ,,Atžalynas“, meninio ugdymo mokytoja Eglė Jašinskienė >> parsisiųsti

  METODINIAI DARBAI (PATEIKTYS):

  • Kalėdinių dainų tekstai ir fonogramos. Lopšelis darželis ,,Atžalynas“, meninio ugdymo mokytoja Eglė Jašinskienė >>parsisiųsti
  • Ritminės metodinės priemonės. Raimonda Butkuvienė (2012) >>parsisiųsti
  • Myliu Lietuvą gimtinę. Raimonda Butkuvienė (2012) >>parsisiųsti
  • KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI:
  • Respublikinė meninio ugdymo mokytojų teorinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio muzikinio ugdymo realijos ir perspektyva“ 2016 m. lapkričio 25 d. lankstinukas >>lankstinukas
  • Konferencijos pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Tarp realybės ir lūkesčių“, Nijolė Pranevičienė>>parsisiųsti
  • Konferencijos pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Įvairių priemonių naudojimas muzikuojant su pačiais mažiausiais“, Onutė Pučinskienė>>parsisiųsti
  • Konferencijos pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Ritmuojam ir klausomės muzikos stebėdami edukacinius filmus“, Rūta Budinavičienė>>parsisiųsti
  • Konferencijos pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Nemuzikiniai muzikinio ugdymo rezultatai“, Rūta Girdzijauskienė>>parsisiųsti
  • Respublikinės praktinės konferencijos „Modernumo ir tradicijos dermė – kokybiško vaikų muzikinio ugdymo garantas“ lankstinukas. (2010) >>lankstinukas
  • Liaudies kūryba šiuolaikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo kontekste. Regina Bočkienė (2010) >>parsisiųsti
  • Meninės veiklos sričių integracija spektaklyje be žodžių. Jurgita Urnižienė (2010) >>parsisiųsti
  • Video medžiagos „Kaip pelytei namą statom“ pristatymas. Janina Žemaičiūnienė (2010) >>parsisiųsti
  • Vaikų kūrybos skatinimas: metodai ir būdai. Neonila Vrubliauskienė (2010) >>parsisiųsti
  • Vaiko kūrybos pasireiškimo aspektai ir taikymo galimybės ugdymo procese. Muzikinio įspūdžio išraiškos galimybės vaikų ugdymo procese. Nijolė Pranevičienė (2010) >>parsisiųsti
  • Šiuolaikinių technologijų naudojimo galimybės vaikų muzikiniame ugdyme. Rūta Budinavičienė (2010) >>parsisiųsti
  • Kūrybiškas pedagogas – kūrybingi vaikai. Laima Kanienė (2010) >>parsisiųsti
  • Lietuviškų švenčių ir tradicijų gyvybingumas ir puoselėjimas modernėjančioje šeimoje ir darželyje. Jūratė Zbarauskienė (2010) >>parsisiųsti
  • Gamta kitaip. Mokymas pagal Montesori metodą. Daina Oksienė (2010) >>parsisiųsti
  • Renginių modernizavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas ikimokyklinėse įstaigose. Raimonda Butkuvienė, Lina Žilienė, Rita Macijauskienė (2010) >>parsisiųsti
  • Vaikų kūrybiškumo skatinimas kuriant spektaklį „Vištytė ir gaidelis“. Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė (2010) >>parsisiųsti
  • Tradicija netradiciškai. Meno terapija. Giedrė Motiejūnienė (2010) >>parsisiųsti
  • Darželio ir šeimos sąveika puoselėjant etnines ir šeimos vertybes. Onutė Pučinskienė (2010) >>parsisiųsti
  • Išleistuvių konsepcija regos ugdymo centre. Loreta Aukštuolienė >>parsisiųsti

  AUTORINĖS KNYGOS:

  • O.Pučinskienė. Dainuoja pajūrio vaikai (dainelės vaikams su natomis) (2011)
  • Pamarėliais vaikščiojau. Scenarijai vaikams. Sud. Onutė Pučinskienė (2009)
  • Regina Bočkienė. Ežiuko dainelė. Natos (2009)
  • Rūta Budinavičienė. Kaip gyveni, dainele? Vaikų vokalo lavinimas. Dainos (2005)
  • Janina Žemaičiūnienė. Uždekim širdžiai po žvakelę. Eilėraščiai ir dainos (2004)
  • Janina Žemaičiūnienė. Vir vir pelytė (2004)
  • Regina Bočkienė. Lopšinė saulutei. Natos (2003)
  • Kai aš mažas buvau. Ruduo. Žiema. Pavasaris. Sud. Rūta Budinavičienė (1998, 2001)
  • Onutė Pučinskienė. Čiulba ulba paukštužėliai (1999)
  • IŠ RANKŲ Į RANKAS (pačių platinami dainų ir žaidimų rinkiniai):
  • Augu ir dainuoju. Sud. Onutė Pučinskienė (2000)
  • Regina Bočkienė. Tau, mamyte (1999)
  • Dovilė Masiulienė. Jonukas ir Grytutė (1999)
  • Rūta Budinavičienė. Šakar makar  (1997) 
  • Regina Bočkienė. Prie eglutės (1997)
  • Regina Bočkienė. Sustokim į ratelį (1996)
  • Dainelių kraitelė. Sud. Onutė Pučinskienė, Rūta Budinavičienė (1996)
  • AUTORINIAI STRAIPSNIAI:
  • Onutė Pučinskienė. Straipsnis „Ralio, karvytės, ralio “ (2012) >>skaityti
  • Rūta Budinavičienė. Bausti, negalima pasigailėti.(2012) >>nuoroda
  • Onutė Pučinskienė. Deivės (2011) >>parsisiųsti
  • Loreta Aukštuolienė. Kūno kalba – kelias į sėkmę >>nuoroda
  • Rūta Budinavičienė. Balsą saugantys pratimai arba laringito profilaktika  >>parsisiųsti  
  • Rūta Budinavičienė. Grojimas netradiciniais muzikos instrumentais >>parsisiųsti
  • Rūta Budinavičienė. Pranešimo rengimas: vizualių sprendimų raktas >>parsisiųsti 
  • Rūta Budinavičienė. Smalsučių kelionės po Muzikos šalį >>parsisiųsti
  • Rūta Budinavičienė. Tarptautinių projektų patirtis ikimokyklinio ugdymo mokykloje >> parsisiųsti
  • Rūta Budinavičienė. Vidaus audito grupės motyvacija: problemos ir sprendimai  >>parsisiųsti
  • Onutė Pučinskienė. Vykdome projektą „Pamario piemenukai“ >> parsisiųsti
  • Onutė Pučinskienė. Vykdome pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Ulba paukščiai pamary“ >> parsisiųsti

  APIE MUS RAŠO:

  • Muzikos garsai prišaukia minčių lietų (Interviu su Rūta Budinavičiene. „Vakarų ekspresas“), 2011 m. vasario 8d.
  • „Dainų dainelėje“ – gausu klaipėdiečių („Klaipėda“), 2010 m. vasario 10 d.
  • „Dainų dainelė“ Klaipėdoje ieško geriausių („Klaipėda“), 2010 m. sausio 29 d. 
  • Žemaitijos vyturiai pasveikino Lietuvą („Voruta“), 2009 m. gegužės 9 d.
  • Vaikų kūrybos festivalis „Vaidinimų kraitelė-2009“ (Klaipėdos PŠKC)
  • Lietuvai mažųjų šypsenos ir dainos („Vakarų ekspresas“), 2009 m. kovo 14 d.
  • Onutės Pučinskienės autorinis vakaras (Klaipėdos PŠKC), 2009 m. vasario 26 d.
  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybos festivalis ,,Vaidinimų kraitelė“ (Klaipėdos PŠKC) 
  • Velykų kiaušiniai – nuo tradicijos iki meno („Vakarų ekspresas“), 2008 m. kovo 21 d.
  • Liejosi rudens spalvos, eilės ir garsai („Klaipėda“),  2007 m. spalio 26 d.
  • Lietuvai – mažųjų patriotų dainos („Vakarų ekspresas“), 2006 m. vasario 15 d.
  • 2004 m. TV konkurso „Dainų dainelės“ laureatų koncerto ištrauka (video)
  • Uostamiesčio darželinukai dainuos ir šoks gimtinei Lietuvai („Klaipėda“), 2004 m. vasario 11 d.
  • Gražios „Dainų dainelės“ tradicijos Klaipėdoje („Klaipėda“), 2004 m. sausio 21 d.
  • 1998 m. TV konkurso „Dainų dainelės“ laureatų koncerto ištrauka (video)
  • Mums rašykite į el paštą muzika.darzelyje@gmail.com