Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Rita Staršelskienė

TRUMPAI APIE SAVE

                      Gimiau Joniškio mieste, augau Gataučių kaime. Ten nuvykusi ir dabar sutinku žmones, su kuriais dirbo ir bendravo mano tėvai. Labai respektyviai žvelgiu į tuos susitikimus, emocinius santykius, užmegztus prieš daug metų, ir pastebiu nemažai gražių dalykų, pripildančių širdis džiaugsmingų minčių, sentimentų, kurie dar labiau sustiprina bendrumo, prieraišumo jausmą, iš kurio gimsta meilė Tėviškei ir Tėvynei.
Nuo 1976 metų gyvenu Klaipėdoje. Nuo 2007 metų dirbu Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje socialine pedagoge. Dalyvauju Žemaitijos rašytojų bendrijos veikloje, esu Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ draugijos narė.
Suprantu, mano indėlis yra simbolinis, palyginus su K. Donelaičiu, kitais didžiais menininkais, bet pagal Dievo mastelį – vandens stiklinė ištroškusiam įvardijama dideliu darbu. Atsiliepime apie mano kūrybą profesorius A. Drukteinis rašė: „Rinkinys „Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę“ įdomus savo įvairove. Natūraliu jausmu dvelkiančias eiles padaro paprastos šnekamosios intonacijos, netgi buitinės kalbos elementai, kai kada skirti perteikti filosofinei minčiai (eil. „Vairuoji“). Tokia, sakytume, poetinė disproporcija ir sudaro leidinio savitumą [……] Skaitytojas čia ras visko. Galbūt to autorė ir siekė – visokio skaitytojo“.
2013 metų rugpjūčio 20 dieną ketvirta poezijos knyga „Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę“ buvo pristatyta Klaipėdos tautinių kultūrų centre. Knygos pristatyme dalyvavo lietuvių kalbos mokytojas ekspertas B. Kondratas iš Vilniaus, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius A. Drukteinis. Knygos remėjas Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorius A. Razbadauskas pasidžiaugė, kad studentai gali naudoti poezijos terapijai tokio pobūdžio knygą.
2015 metų vasario 23 d. poezijos rinktinė ,,…kai susitinkame“ pristatyta Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Gerlacho palėpėje.
Visi esame kelyje, kartais turime galimybę susitikti, tarsi iš naujo susitikus pažvelgti naujai į save ir į kitus.

IŠLEISTOS KNYGOS

                      1. „Laiškas giminingai sielai“. Jaunimo krizių prevencija. (2004, Klaipėdos universiteto leidykla). Knygoje spausdinami eilėraščiai              .
2. ,,Pas tave sugrįžtu“. Eilėraščių rinkinys. (2007, Klaipėdos universiteto leidykla).
3. ,,Pas tave sugrįžtu“. Eilėraščių rinkinys. (2008, Klaipėdos universiteto leidykla).
Knyga išleista pakartotinai, papildyta naujomis eilėmis skyriuje „Siekiant geriausio“.
4  ,,Žemaitijos rašytojų bendrija Lietuvos tūkstantmečiui“. Almanachas. (2009, Leidybos grupė,, Druka“). Rita Bijeikytė Staršelskienė – knygos bendraautorė.
5. ,,Kaip užauginti medį?“. (2010,  Leidybos grupė ,,Druka“). R. Bijeikytė Staršelskienė – leidinio sudarytoja, autorė.             Leidinyje pateikti NVO Klaipėdos krizių įveikimo centro savanorių R. Vasiljevos, V. Žirnovos straipsniai, R. Bijeikytės Staršelskienės eilėraščiai, inscenizacijos ,,Kas yra Kelias?“ ir ,,Akmens prakalbinimas“. (Inscenizacijos pristatytos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje AIDS dienos minėjimo metu).
6. ,,Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę“. Eilėraščių rinkinys. (2013, Klaipėdos universiteto leidykla).
7.    ,,…kai susitinkame“. Eilėraščių rinktinė. (2014, Klaipėdos universiteto leidykla).

PUBLIKACIJOS LEIDINIUOSE, KNYGOSE

                      1. Pirmas eilėraštis ,,Motinai“  publikuotas Joniškio rajono laikraštyje ,,Tarybinis balsas“ 1970 (dar paauglystės) metais .
2. Rašinys ,,Apie tėvynę, draugystę ir save’’ premijuotas visasąjunginiame rašinių konkurse.
3. 2013 metais spalio 5 dieną  leidinys ,,Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę“ buvo pristatytas Mokytojų namuose Vilniuje ,,Spindulio“ literatų draugijos renginyje.
4. Publikuoti eilėraščiai almanache ,,Užkūrė aukurą Čiurlionis“. (Vilnius, 2013, firma ,,Jusida“).
5. 2012 metais liepos mėnesį konkurso „Mano Šiaulių istorija“ dalyvė .Tarp geriausių eilėraščių atrinkti eilėraščiai „Viešnia Saulės mieste“ ir „Vaikystės plentas“.
6. 2013 metais lapkričio 16 dieną projekto ,,Ilgesys ta meilė“ Šiauliuose  dalyvė.
7. 2013 metais gruodžio 10 dieną dalyvauta preventyviame tarpkultūriniame edukaciniame projekte ,,Meilė – žibintas nemeilėje“ Vilniuje, profesoriaus Stasio Vainiūno namuose.
8. 2012 metais skaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Žalingi įpročiai tarp būsimųjų darbininkų“ Klaipėdoje. Pranešimas išspausdintas leidinyje, skirtame Vydūnui. (2012, Klaipėdos universiteto leidykla).
9. 2013 metais eilėraščiai išspausdinti leidinyje „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. (2013, Klaipėdos universiteto leidykla).
10. 2014 metais birželio mėnesį eilėraštis „Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę“ tapo laureatu konkurse ,,Mano gimtinė“ Joniškyje.
11. Apie knygos „Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę“ pristatymą rašyta tinklalapyje http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/106028.

VISUOMENINĖ VEIKLA

                      Nuo 2002 metų vasario 14 dienos savanoriškumo pagrindais dirbu NVO Klaipėdos krizių įveikimo centre. Dalyvauju akcijose „Vilties bėgimas“, ,,Maisto bankas“, konsultuoju žmones, esančius visuomenės užribyje.

Išlikimas

(M. K. Čiurlionio šviesiam atminimui)

Driokstelėjo medis,
Kai kirto žaibas
Didžiajėgėje audroje.
Nardo valtys ― plunksnelės,
O tarp putų ―
Sūrių ašarėlių ―
Prasiskina kelią
M K Č
Ženklai.
Laiveliai nardo
Per laiko vandenis
Laisvai.

Viešnia

Nubėgo, nuskriejo, nutolo
Vasara kaip viena diena.

Pabėrė, surinko, sunešė
Į saują šermukšnius ruduo.

Supustė, sukrovė, surentė
Ir išplėšė šiaurys metų pusnynus.

Sugrįžo, sučiulbo, sukilo
Ir atmazgojo pavasarėlis
krantų atžalynus.

Ir kam gi, kodėl gi, dėl ko gi
Diena vakarėja delne?
Širdie, neskubink rytojaus,
Leisk pabūti dar Saulės mieste.

Kai žodis gimsta

Kartais žodis prasikala
Kaip gyvybė iš lukšto,
Kaip rugio daigas iš žemės.
Širdis atjaunėja,
Kai žodis toks gyvas ją paliečia.
O žmogui Dangus –
Atpirkėjas,
Teisėjas.
Į sielą pavasariai veržias
Ir glūdi gerumo
Lobynai…
Žmogus tarp žmonių dar
Gyvendamas sako –
Aš ilsiuosi, ilsiuosi, ilsiuosi
TAVY.
O po kojomis
Upės skardena:
Nesirūpink  rytojum, širdie…

Grįžtant

Buvau
Vasaros
Kelyje,
Bet
Stipriau
Už vasaros
Grožį
Radau
Akimirkas
Sau:
Dovanota
Širdies
Knyga
Panardino
Ilgam
Tarp eilėraščio
Klosčių,
Kad suprasčiau
Savo būties
Kardiogramą.

Prie Olando kepurės

Eolinis smėlis,
Jūros perplautas
Ir laiko.
Prieš trisdešimt tūkstančių metų
Čia ganės mamutai,
Belikę jų kaulai.
Olando kepurė –
Moreninis skardis,
Viršuje medžiai –
Orientyras žvejams sugrįžti
Ir mums.
Prie kranto
Trapi žolelė jūrinė miltė –
Pirmoji bangas pasitinka,
Agurkais kvepia lyg stinta,
Galynėjasi su audra, neatlaiko,
Bet …. mezgasi ir vis ropščiasi…
Pirmoji bučiuoja jūros bangas,
O vėjo šukos – žolelė
Iškedena vėją virš
Baltųjų kopų.

Paminklai

Metai lyg akmenys
Apsamanoję
Švyti mėnesienoj
Mėnesiai jų.
O kartais metai
Lyg akmenys po kaklu.

Metai – langai
Į pasaulį
Tarp tiekos
Pasaulių
Į saulę.
Donelaičio metai,
Lelijom pražydę,
Šventųjų raštuos metai…..

Metai planuojami,
Plaunami,
Nenuplaunami,
Glostomi vėjų,
Draskomi audrų.
Gimimo metai,
Audrų, polėkių,
Mirties metai
Eina, nueina ir
Tampa akmenimis,
Švytinčiais mėnesienoj.

Pėdos

Pėdos,
Bėdos
Didelės ir
Mažos,
Gilios,
Nežymios
Ašarom žiba,
Lelijom languos.
O kartais pėdos suktos
Lyg lapės
Slepiasi rogėse,
Tarpuvartėse prišąla,
Net pataluos.
Ieškotojo pėdos
Tyko ir stebi
Brangesnio už deimantą
Ieško – sielos.
Pėdos ateina,
Pėdos išnyksta
Lyg dūmai virš miesto
ir praeities.

Vairuoji

Lietus ir vėjas,
Bet vairuoji,
Per šlapdribą,
Per pūgą,
Per kliūtis …
Viltis į ateitį meti,
Mintis į lūpas
Ir savo vėžėmis
Važiuoji.
Dėkoji ir
Važiuoji,
Įgauna naują
Prasmę gyvenimas
Žvarbus.
Kai su Tavim
Malonėje
Vairuoji,
Nebaisūs
Vėjai,
Šlapdriba,
Lietus.

Vietoj aukso

Neturiu aukso, miros, smilkalų,
Bet savo Meilę Tau aukoju
Ir mūsų džiaugsmui nėra ribų,
Lyg pumpurai pavasary
Skleidžias dėkingumo eilės.                

Tas žodis – pumpuras ar žvaigždė,
Aukštai, šalia, bet švyti.
Gyvenimas lyg celėj, bet jauti,
Kas neapčiuopiama įgauna rimtį.

Įgauna pagreitį diena ir
Kiekviena akimirka pradžiugina.
Nors aukso neturiu, nei miros, smilkalų,
Bet savo širdį Tau aukoju.

Prisikėlimas

Tiek žemėj nelaimingų, Viešpatie!
Kodėl?
Kaip Jobas klausė
Viešpaties,
,,Kodėl iš įsčių
Dar išėjęs nepražuvau?’’
Vėl klausiu.
Kentėjimuose drąsą atrandu ir
Esmę.
Su Dievu tariuosi
Dieną, naktį.
Šešėliuose įžiūriu šviesą –
Sugrįžta rytas.
Skleidžias pirmas žiedas
Suvargusioj širdy.
PRISIKĖLIMAS.

Tos nakties

Geriu gaivumą
Tos nakties
Iki rudens vėlyvo.
Mėnulis,
Apglėbęs pagalvę,
Šviesus,
Dosniai beria sidabrą
Ant smilkinių.

Klausytis ir tylėt

Ateik į seną miesto prieplauką,
Ten dar gali ateit.
Tarsi į šventą kiemą
Ir išlydėt laivus.
O jiems išplaukus,
Putotos bangos ilgai plakas į krantus,
Palieka perlų brydę –
Lyg žodį, šnokščiantį į būtį,
Krantinėje sudužusį
Minčių purslais.
Keliauti tenka daug.
Ligšiol dar mokinuos
Klausytis ir tylėt.

Laimė

Tai šansas kiekvieną dieną,
Nebūtinai gyvenimo saulėlydy
ar priešaušry.
Vartai atverti į rūmus Išminties –
Mokaisi gyventi, kitą jauti kaip save,
Dėkoji už šansą.
Nuoskaudas pamiršęs,
Džiaugsmus ir darbus dalini,
Dangaus akis regi:
Atrandi neieškodamas,
Ir atidavęs,
Lieki amžinai turtingas.

Su gimimo diena, mokytoja!

Mokytoja,
Neši medų į korį –
Bitelė.
Ir taip kas rytą,
Kas dieną.
Kartais tavo krūtinę sutvilgo,
Koks tėvynainis paklydęs
Tarp namo apšiurusių sienų.
Tavo saulės ir žvaigždės –
Tavo gyvenimo metai
ČIA – tarpstotyje.
Gimimo diena nejučiom atkeliauja.
Tad neški, Mokytoja, medų į korį,
Neški alkį žinių.

Poezijos pavasaris Tėvynėje

Žodžių bangos
Tyliai liūliuoja
Poezijos paukštei
Nutūpus ant jų.
O tarp keterų
Širdis poeto pulsuoja
Apšviesta Dievišku ritmu.
Moki žodį –
Žinai kelią.
Seną mintį
Vejasi diena.
Akyse pasaulio platybės,
O širdy tik viena –
Tė – vy – nė.