Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Struktūra ir kontaktai

Kontaktai pasiteirauti:

Raštinės administratorė Gileta Mikaločiūtė
Telefonas: (8 46) 49 77 40
El. paštas: rastine@kpskc.lt
Adresas: Baltijos pr. 51, Klaipėda LT- 94127, Lietuva

 
Darbo valandos:

I–IV – 8.00 val. – 17.00 val.
     V – 8.00 val. – 15.45 val.
Pietų pertrauka – 11.30 val. – 12.15 val.

Įstaigos vadovo darbo valandos :

I–IV – 8.00 val.–16.45 val.
     V – 8.00 val.–11.30 val., 12.00 val.–15.30 val. (nuotolinis darbas)

Pietų pertrauka kasdien 11.30 val.– 12.00 val.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ( toliau – PŠKC ) – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 1999 m. spalio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 191. PŠKC veiklos pradžia – 1999 m. gruodžio 1 d. 2011 m. kovo 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-66 patvirtinti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro nuostatai (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-158 redakcija).

PŠKC yra kvalifikacijos tobulinimo institucija. Asmenims, išklausiusiems pasirinktų programų kursą, įvykdžiusiems šių programų reikalavimus, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Įmonės kodas: 195175552

Vizija

 • Moderni, informacinė, metodinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą bei švietimo sistemos aktualijas

Misija

 • Kurti modernų kvalifikacijos tobulinimo ir pedagoginės patirties sklaidos centrą. Tenkinti pedagogų profesinius, intelektualinius ir kultūrinius poreikius

Veikla

 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, parodų, konferencijų, stažuočių, edukacinių išvykų-seminarų, atvirų pamokų/veiklų, konsultacijų, metodinių dienų, praktikumų, supervizijų, mini mokymų, forumų) organizavimas
 • Gerosios patirties sklaida
 • Metodinės veiklos koordinavimas
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos koordinavimas
 • Pagalbos rengiantiems mokomąją ir metodinę medžiagą teikimas, konsultavimas
 • Informacijos apie renginius, konkursus, projektus sklaida
 • ES projektų, bendrų projektų su kitomis institucijomis rengimas ir vykdymas
 • Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumo, jų poveikio darbo kokybei tyrimas
 • Kultūrinės, leidybinės ir kitokio pobūdžio švietėjiškos veiklos organizavimas;
 • Informacinių duomenų aplinkų (internetas, edukacinis bankas ir kt.) palaikymas ir tobulinimas
 • Miesto švietimo įstaigų aprūpinimas metodine medžiaga

 

PŠKC savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, PŠKC veiklos nuostatais

Vertybės

Etiškumas

 • Pagarba asmenybei ir autorystei.
 • Tolerancija, pakantumas ir pozityvi komunikacija suvokiant kito autentiškumą.

Atvirumas    

 • Imlumas idėjoms ir kolegiali partnerystė sąveikaujant.
 • Drąsa konstruktyviai kritikai ir nuomonei reikšti bei priimti.

Augimas 

 • Ėjimas bendrų tikslų link be išankstinių nuostatų.
 • Profesinis augimas išlaikant smalsią sąmonę ir tikslų praktinis įgyvendinimas.

Partnerystė   

 • Susitarimų laikymasis prisiimant atsakomybę.
 • Stipriųjų pusių įgalinimas komandiniame darbe.

Autentiškumas 

 • Tradicijų kūrimas ir puoselėjimas.
 • Į mokyklą - kaip į partnerį.

Tvarumas 

 • Perdegimo vengimas darbą atliekant pakiliai, džiugiai, su lengvumu.
 • Darbo procesas ir veiksmas, orientuotas į prasmę ir išliekamąją vertę.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centas

Baltijos pr. 51, 94 Klaipėda
Tel. +370 46 497740

Vieta žemėlapyje

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centas

Baltijos pr. 51, 94127 Klaipėda

Kodas Juridinių asmenų registre 195175552

Tel.  +370 46 497740

El. paštas rastine@kpskc.lt 

DIREKTORĖ

Raimonda Stirbienė

Kontaktinė informacija:
Tel. 8 46 40 12 74
El. paštas raimonda.stirbiene@kpskc.lt
Gyvenimo aprašymas
Funkcijos

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

Silvija Simpukienė

Kontaktinė informacija:
Tel. (8 46) 351273 arba +370 655 39 677
El. paštas silvija.simpukiene@kpskc.lt 
Funkcijos

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

Vitalija Mačiokienė

Kontaktinė informacija:
Tel. +370 615 31275
El. paštas vitalija.maciokiene@kpskc.lt

Funkcijos

Pareigos

Vardas, pavardė

Funkcijos

Telefonas

Direktorė

Raimonda Stirbienė
raimonda.stirbiene@kpskc.lt

Funkcijos

+370 46 40 12 74

Direktoriaus pavaduotoja

Silvija Simpukienė
silvija.simpukiene@kpskc.lt

Funkcijos

+370 46 35 12 73

Direktoriaus pavaduotoja

Vitalija Mačiokienė
vitalija.maciokiene@kpskc.lt

Funkcijos

+370 615 31 275

Raštinės administratorė

Gileta Mikaločiūtė
rastine@kpskc.lt

Funkcijos

+370 46 49 77 40

Metodininkė

Violeta Lideikytė
violeta.lideikyte@kpskc.lt 

Funkcijos

+370 46 49 74 12

Metodininkė

Jovita Norvilienė
jovita.norviliene@kpskc.lt

Funkcijos

+370 46 49 72 48

Metodininkė

Giedrė Petrošienė
giedre.petrosiene@kpskc.lt

Funkcijos

+370 659 53 062 

Metodininkas

Tomas Šniukšta
tomas.sniuksta@kpskc.lt

Funkcijos

+370 653 90 100

Metodininkė

Toma Balsytė
toma.balsyte@kpskc.lt

Funkcijos

+370 630 61 001

Viešojo administravimo specialistė (atsakinga už finansus)

Vilija Černiauskienė
vilija.cerniauskienė@kpskc.lt

Funkcijos

+370 46 49 74 12

IKT specialistas

Evaldas Žilius
evaldas.zilius@kpskc.lt 

Funkcijos

+370 46 49 74 12

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Adresas

Tel. nr.

Elektroninis adresas

Svetainės adresas

GIMNAZIJOS

1.

„Aitvaro“ gimnazija

Paryžiaus Komunos g. 14 LT-91166

411007

aitvaras.gimnazija@gmail.com

www.aitvaras.klaipeda.lm.lt

2.

„Aukuro“ gimnazija

Statybininkų pr. 7 LT-94237

346090

aukurogimnazija@gmail.com

www.aukuras.klaipeda.lm.lt

3.

„Ąžuolyno“ gimnazija

Paryžiaus Komunos g. 16 LT-91166

383506

rastine@azuolynogimnazija.lt

www.azuolynogimnazija.lt

4.

Baltijos gimnazija

Baltijos pr. 51 LT-94127

345920

rastine@baltijosgimnazija.lt

www.baltijosgimnazija.lt

5.

Suaugusiųjų gimnazija

I. Simonaitytės g. 24 LT-95134

300120

ksgimnazija@gmail.com

www.ksgimnazija.klaipeda.lm.lt

6.

„Varpo“ gimnazija

Budelkiemio g. 7 LT-95245

300632

varpogimnazija@gmail.com

www.varpogimnazija.lt

7.

„Vėtrungės“ gimnazija

Gedminų g. 5 LT-94222

341533

vetrungesgimnazija@gmail.com

www.vetrungesgimnazija.lt

8.

Vydūno gimnazija

Sulupės g. 26  LT-93219

411005

rastine@vyduno.lt

www.vyduno.lt

9.

Vytauto Didžiojo gimnazija

S. Daukanto g. 31 LT-92231

412716

vdg@kvdg.lt

www.kvdg.lt

10.

Hermano Zudermano gimnazija

Debreceno g. 29 LT-94167

346249

hermanas.zudermanas@gmail.com

www.zudermanas.klaipeda.lm.lt

11.

„Žaliakalnio“ gimnazija

Galinio Pylimo g. 17 LT-91227

410970

zaliakalnio@gmail.com

www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt

12.

„Žemynos“ gimnazija

Kretingos g. 23 LT-92216

403105

rastine@zemynosgimnazija.lt

www.zemynosgimnazija.lt

PAGRINDINĖS MOKYKLOS

1.

Litorinos mokykla

Smiltelės g. 22 LT-93146

345911

sekretore@litorina.klaipeda.lm.lt

www.litorina.klaipeda.lm.lt

2.

„Medeinės“ mokykla

Panevėžio g. 2 LT-92307

497893

klaipedosmedeine@gmail.com  

www.klaipedosmedeine.lt

3.

Jūrų kadetų mokykla

Naikupės g. 25 LT-93202

300666

kadetai.klaipeda@gmail.com

www.jurukadetai.klaipeda.lm.lt

PROGIMNAZIJOS

1.

Simono Dacho progimnazija

Kuršių a. 2/3 LT-92127

410955

info@dachas.lt

www.sdachas.lm.lt

2.

„Gabijos“ progimnazija

Paryžiaus Komunos g. 14 LT-91166

300146

gabijos.klaipeda@gmail.com

www.gabijos.klaipeda.lm.lt

3.

Gedminų progimnazija

Gedminų g. 3 LT-94167

345910

mokykla@gedminai.lt

www.gedminai.lt

4.

Maksimo Gorkio progimnazija

S. Daukanto g. 5,LT-92123

410957

gorkio.mokykla@gmail.com

www.gorkio.lt

5.

Prano Mašioto progimnazija

Varpų g. 3 LT-94275

363363

masioto.progimnazija@gmail.com

www.masiotas.lt

6.

Martyno Mažvydo progimnazija

Baltijos pr. 53 LT-94125

345995

mazvydas@mazvydas19.lt

www.mazvydas19.lt

7.

„Pajūrio“ progimnazija

Laukininkų g. 28, LT-95145

324124

pajuriomokykla.klp@gmail.com

www.pajuris.klaipeda.lm.lt

8.

„Santarvės“ progimnazija

Gedminų g. 7, LT-94222

346136

santarves@gmail.com

www.santarvespagrindine.lt

9.

„Saulėtekio“ progimnazija

Mokyklos g. 3, LT-91265

410984

sauletekis9@gmail.com

www.sauletekiskl.lt

10.

Sendvario progimnazija

Tilžės g. 39 LT-91255

383580

sendvario.progimnazija@gmail.com

www.sendvaris.klaipeda.lm.lt

11.

„Smeltės“ progimnazija

Reikjaviko g. 17 LT-94257

345832

smeltesm@gmail.com

www.smeltes.lt

12.

Liudviko Stulpino progimnazija

Bandužių g. 4 LT-95261

324456

info@stulpinas.lt

www.stulpinas.lt

13.

Tauralaukio progimnazija

Klaipėdos g. 31 LT-92354

481540

tauralaukioprogimnazija@gmail.com

www.tauralaukiomokykla.lt

14.

„Verdenės“ progimnazija

Kretingos g. 22 LT-92211

410977

verdene@gmail.com

www.verdene.klaipeda.lm.lt

15.

„Versmės“ progimnazija

I. Simonaitytės g. 2 LT-95129

324694

versmes@gmail.com

www.versme.klaipeda.lm.lt

16.

Vitės progimnazija

J. Janonio g. 32 LT-92246

313789

vitesprogimnazija@gmail.com

www.vitesmokykla.lt

17.

„Vyturio“ progimnazija

Laukininkų g. 30, LT-95149

322283

vyturioprogimnazija@gmail.com

www.vyturys.klaipeda.lm.lt

PRADINĖS MOKYKLOS

1.

„Gilijos“ pradinė mokykla

Taikos pr. 68 LT-93219

346005

info@gilijosmokykla.lt

www.gilijosmokykla.lt

2.

Marijos Montessori mokykla-darželis

Debreceno g. 80 LT-94155

346256

marijos.montessori@gmail.com

www.mmontessori.lt

3.

„Saulutės“ mokykla-darželis

Kauno g. 11 LT-91157                     

314764

saulutesmd@gmail.com

www.saulutesmokykla.lt

4.

„Varpelio“ mokykla-darželis

Kretingos g. 67 LT-92304

313798

varpelis38@gmail.com  

www.varpeliomokykla.lt

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Tel. Nr.

Elektroninis adresas

Svetainės adresas (http://www)

1.

L.-d. „Aitvarėlis“

Laukininkų g. 54 LT-95154

322440

ldaitvarelis@gmail.com

www.aitvarelis.lt

2.

L.-d. „Alksniukas“

Alksnynės g. 23 LT-93159

345880

alksniukas@gmail.com

www.alksniukas.emigna.lt

3.

L.-d. „Atžalynas

Panevėžio g. 3 LT-92317

497915

atzalynas.ld@gmail.com

www.ldatzalynas.lt

4.

L.-d. „Ąžuoliukas“

Mogiliovo g. 10 LT-95214

322314

azuoliukaskl@yahoo.com

www.darzelisazuoliukas.lt

5.

L.-d. „Bangelė“

Nidos g. 3 LT-93220

342119

info@bangele.lt

www.bangele.lt

6.

L.-d. „Berželis“

Mogiliovo g. 2 LT-95202

324277

berzelis@balticum-tv.lt

www.berzelisklaipeda.lt

7.

L.-d. „Bitutė“

Švyturio g. 14a LT-92264

314754

bitute10@balticum-tv.lt

www.bitutedarzelis.lt

8.

L.-d. „Boružėlė“

Danės g. 29 LT-92112

314757

ldboruzele@yahoo.com

www.boruzele-klaipeda.lt

9.

L.-d. „Čiauškutė“

Baltijos pr. 55 LT-94125

346064

info@ciauskute.lt

www.ciauskute.lt

10.

L.-d. „Dobiliukas“

Vingio g. 9 LT-95197

324896

darzelis.dobiliukas@gmail.com

www.klaipedosdobiliukas.lt

11.

L.-d. „Du gaideliai“

Laukininkų g. 56 LT-95154

323515

dviejugaideliu@gmail.com

www.dugaideliai.emigna.lt

12.

L.-d.  „Eglutė“

Naujakiemio g. 8 LT-94189

345784

egluteklaipeda@gmail.com

www.egluteklaipeda.lt

13.

L.-d. „Giliukas“

Turistų g. 18A LT-92281

490095

info@klaipedosgiliukas.lt

www.giliukas.emigna.lt

14.

D. „Gintarėlis“

Pamario g. 1 LT-92282

420039

gintarelisdarzelis@gmail.com

www.klaipedosgintarelis.lt

15.

L.-d. „Inkarėlis“

Kauno g. 43, LT-91168

383414

inkarelis@gmail.com

www.inkareliomokykla.lt

16.

L.-d. „Klevelis“

Taikos pr. 53 LT-91152

383570

direktore@ldklevelis.lt

www.ldklevelis.lt

17.

L.-d. „Kregždutė“

Butsargių g. 10 LT-91252

314753

kregzdute.ld@gmail.com

www.kregzduteld.lt

18.

L.-d. „Liepaitė“

Baltijos pr. 17 LT-94133

345797

liepaiteld@gmail.com

www.liepaitesdarzelis.lt

19.

L.-d. „Linelis“

Laukininkų g. 10 LT-95140

322317

dlinelis@gmail.com

www.dlinelis.lt

20.

L.-d. „Nykštukas“

Naujakiemio g. 11 LT-94208

346248

nykstukasdarzelis@gmail.com

www.klaipedosnykstukas.lt

21.

L.-d. „Obelėlė“

Valstiečių g. 10 LT-92206

350066

obelelesvaikai@gmail.com

www.obelele.lt

22.

L.-d. „Pagrandukas“

Žardininkų g. 10 LT-94235

346117

info@pagrandukasklp.lt

www.pagrandukasklp.lt

23.

L.-d. „Pakalnutė“

I. Simonaitytės g. 15, LT-95124

324544

pakalnutesekretore@yahoo.com

www.pakalnutes.jimdo.com

24.

L.-d. „Papartėlis“

Reikjaviko g. 5 LT-94245

346306

info@papartelis.lt

www.papartelis.lt

25.

L.-d. „Pingvinukas“

Sausio 15-osios g. 13a LT-91136

314759

info@pingvinukas.lt

www.pingvinukas.lt

26.

L.-d. „Pumpurėlis“

Žardininkų g. 19 LT-94240

345914

l.d.pumpurelis@gmail.com

www.klaipedospumpurelis.lt

27.

L.-d. „Puriena“

Naikupės g. 27 LT-93202

346258

puriena.klaipeda@gmail.com

www.darzelispuriena.lt

28.

L.-d. „Pušaitė“

Debreceno g. 43 LT-94164

346246

sekretoriatas@pusaite.lt

www.pusaite.lt

29.

L.-d. „Putinėlis“

Galinio pylimo g. 5a LT-91231

314751

putinelis.put@gmail.com

www.putinelis.lt

30.

L.-d. „Radastėlė“

Galinio Pylimo g. 16a LT-91232

314750

info@radasteleklaipeda.lt

www.radasteleklaipeda.lt

31.

L.-d. „Rūta“

I. Simonaitytės g. 25 LT-95120

320164

ldarzelisruta@gmail.com

www.darzelisruta.lt 

32.

L.-d. „Sakalėlis“

Šiaulių g. 11 LT-94215

346057

klaipeda.sakalelis@gmail.com

www.sakalelis.lt

33.

L.-d. „Svirpliukas“

Liepų g. 43a LT-92145

314756

svirpliukasl@gmail.com

www.svirpliukas.lt

34.

L.-d. „Šaltinėlis“

Bangų g. 14, LT-91251

314761

info@saltinelisklaipeda.lt

www.saltinelisklaipeda.lt

35.

L.-d. „Šermukšnėlė“

Baltijos pr. 63 LT-94126

345730

sermuksneledarzelis@gmail.com

www.klaipedossermuksnele.lt

36.

L.-d. „Švyturėlis“

Klanupės g. 20 LT-93198

346239

rastine@svyturelis.lt

www.svyturelis.lt

37.

L.-d. „Traukinukas“

S. Daukanto g. 39 LT-92229

410601

info@darzelistraukinukas.lt

www.darzelistraukinukas.lt

38.

L.-d. „Versmė“

Kalnupės g. 6 LT-93173

345647

versme.klaipeda@gmail.com

www.versmele.lt

39.

L.-d. „Vėrinėlis“

Taikos pr. 23a LT-91144

314762

verinelis23@gmail.com

www.klaipedosverinelis.lt

40.

L.-d. „Vyturėlis“

Vyturio g. 17 LT-95186

326919

vyturelis17@gmail.com

www.darzelisvyturelis.lt

41.

L.-d. „Volungėlė“

I. Simonaitytės g. 26 LT-95135

322316

info@volungele.lt

www.volungele.lt

42.

L.-d. „Želmenėlis“

Baltijos pr. 77 LT-94122

340078

rastine@zelmenelisklaipeda.lt

www.zelmenelisklaipeda.lt

43.

L.-d. „Žemuogėlė“

Statybinikų pr. 20 LT-94226

345926

zemuogele54@mail.ru

www.ldzemuogele.lt

44.

L.-d. „Žiburėlis“

Reikjaviko g. 8 LT-94249

346303

l.d.ziburelis@gmail.com

www.ldziburelis.lt

45.

L.-d. „Žilvitis“

Vyšnių g. 13 LT-91264

314758

ldzilvitis@gmail.com

www.klaipedoszilvitis.lt

46.

L.-d. „Žiogelis“

Kauno g. 27 LT-91159

383403

ziogelisdarzelis9@gmail.com

www.klziogelis.lt

47.

L.-d. „Žuvėdra“

Debreceno g. 24 LT-94145

346021

zuvedradl@gmail.com

www.ldzuvedra.lt

 

 

 

 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

Elektroninis adresas

Svetainės adresas

1.

Adomo Brako dailės mokykla

Paryžiaus Komunos g. 12 LT-91166

383489

dailesmokykla@brakas.lt

www.brakas.lt

2.

Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

Statybininkų pr. 5 LT-94237

345831

kmmrastine@gmail.com

www.jkacinsko.lt

3.

Juozo Karoso muzikos mokykla

Puodžių g. 4 LT-92127

410969

jkaroso.rastine@gmail.com,

www.jkaroso.lt

4.

Karalienės Luizės jaunimo centras

Puodžių g. 1 LT-92127

410600

kl.jaunimo.centras@gmail.com

www.kkljc.lt/ 

teatro studija ,,Aušra“

I. Simonaitytės g.24 LT-95134         Šaulių g. 14, LT-94216

 222365        411014   

teatrasausra@yahoo.com

choreografijos studija ,,Inkarėlis“

Laukininkų g. 13 LT-95146

221906

inkstudj@balticum -tv.lt

atviros jaunimo erdvės

I. Simonaitytės g. 24 LT-95134

224738

atvira.erdwe@gmail.com

5.

Moksleivių saviraiškos centras

Smiltelės g. 22-1 LT-93146

345810

info@kmsc.lt

www.kmsc.lt

6.

Vaikų laisvalaikio centras:

Molo g. 60 LT-92278

412416

info@kvlc.lt

www.kvlc.lt

klubas ,,Liepsnelė“

Viršutinė g. 5 LT-92258

411016

klubasliepsnele@kvlc.lt

klubas ,,Draugystė“

Taikos pr. 95 LT-94160

345867

klubasdraugyste@kvlc.lt

klubas ,,Saulutė“

Šermukšnių g. 11 LT-91206

383534

klubasaulute@kvlc.lt

klubas ,,Švyturys“

Šilutės pl. 40 LT-94137

342286

klubasvyturys@kvlc.lt

klubas ,,Želmenėlis“

Vingio g. 14 LT-95193

326400

klubaszelmenelis@kvlc.lt

klubas ,,Žuvėdra“

H.Manto g. 77 LT-92260

498739

klubaszuvedra@kvlc.lt

 

 

 

 

 

 

PAGALBOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

Elektroninis adresas

Svetainės adresas

1.

Regos ugdymo centras

Baltijos pr. 31 LT-94130

346033

info@ruc.lt

www.ruc.lt

2.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Debreceno g. 41 LT-94164

342253

klaipedosppt@gmail.com

www.klaipedosppt.lt

3.

Pedagogų švietimo ir kultūros centras

Baltijos pr. 51 LT-94127

401274

rastine@kpskc.lt

www.kpskc.lt

 

 

 

 

 

 

NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

 

 

 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Adresas

Tel. Nr.

Elektroninis adresas

Svetainės adresas (http://www)

1.

VšĮ Klaipėdos ,,Universa Via“ tarptautinė mokykla

Baltikalnio g. 11 LT-91252

383465

litorinak@gmail.com

www.privatusdarzelis.lt                     

2.

VšĮ Klaipėdos licėjus

Kretingos g. 44 LT-92317

351286

info@klaipedoslicejus.lt

www.klaipedoslicejus.lt

3.

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras ,,Svetliačiok“

Baltijos pr. 49 LT-92260

345930

svet.mokykla@gmail.com

www.svetliaciok.lt

345720

4.

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija

Sportininkų g. 11 LT-2249

340415

rastine@vaivorykstestakas.lt

www.vaivorykstestakas.lt

5.

UAB Karalienės Mortos mokyklos Klaipėdos padalinys

K. Donelaičio g. 21, LT-92141

 864067634

klaipeda@kmmokykla.lt

www.karalienesmortosmokykla.lt

6.

VšĮ „Pajūrio Valdorfo bendruomenė“

Baltijos pr. 63, LT-94126

869930711

pajuriovaldorfas@gmail.com

gintarinesviesa.lt

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Adresas

Tel. Nr.

Elektroninis adresas

Svetainės adresas (http://www)

1.

VšĮ darželis „Jūrų žvaigždutė“

Ukmergės g. 21, LT-92308

865532371

darzelis@juruzvaigzdutė.lt

www.juruzvaigzdute.lt

2.

VšĮ darželis „Mažųjų pasaulis“

Kretingos g. 177, LT-95189

863281001

info@mazujupasaulis.lt

www.mazujupasaulis.lt

3.

VšĮ darželis „Pasakėlė“

Pakruojo g. 25, LT-92307

865335777

info@pasakele.lt

www.pasakele.lt

4.

VšĮ „Laimingų vaikų pilis“ filialas „Miško darželis“

Smiltynės g. 10 (H.Manto g. 6A-30)

868123558

miskodarzelis.klp@gmail.com

 www.miskonamelis.lt

5.

UAB „Vaikystės sodas“ filialas „Pajūrio sodelis“

Donelaičio g. 19, LT-92141

864088400

klaipeda@vaikystes-sodas.lt

www.vaikystes-sodas.lt

6.

UAB darželis „Vaikų giraitė“

Giraitės g. 8, LT-93201

867224606

vaikugiraite@gmail.com

www.vaikugiraite.lt

7.

VšĮ „Niektauza“

Poilsio g. 47, LT-93166

863701109

darzelis.niektauza@gmail.com

www.niektauza.lt

8.

VšĮ „Saulė ir mėnulis“

Kretingos g. 114, LT-92334

867126039

ramuneziliene@gmail.com

www.sauleirmenulis.lt