Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Suagusiųjų švietimą reglamentuojantys dokumentai

 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas parsisiųsti
 2. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas parsisiųsti
 3. Įsakymas dėl neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendrųjų principų patvirtinimo parsisiųsti
 4. Nutarimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programos patvirtinimo parsisiųsti
 5. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas ( projektas) parsisiųsti

Veiksmų planas

1. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016-2019 m. bendrosios nuostatos ir esamos situacijos apžvalga parsisiųsti

2. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016-2019 m. parsisiųsti

3. Įsakymas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymo patikros rezultatų parsisiųsti

Tyrimai

1. 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacijos Klaipėdos mieste tyrimo ataskaita parsisiųsti

 2. 2016 metų tyrimo „Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikis“ ataskaita parsisiųsti

 3. Švietimo ir mokslo ministerija, „Švietimo problemos analizė“, 2015 birželis, Nr. 6 (130), ISSN 1822-4153) parsisiųsti

Pažymos

2019-01-17 Pažyma dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymo patikros rezultatų parsisiųsti

Galimybę formalizuoti neformaliuoju būdų įgytas kompetencijas Klaipėdoje siūlo 6 aukštosios mokyklos: 

 1. VšĮ Klaipėdos universitetas; 
 2. VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija;
 3. VšĮ LCC;
 4. VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla; 
 5. VšĮ Lietuvos verslo kolegija;
 6. VšĮ Socialinių mokslų kolegija. 

Pateikę dokumentus apie neformaliuoju būdu įgytas žinias ir darbo patirtį liudijančius dokumentus, asmenys gali tikėtis, kad aukštoji mokykla užskaitys dalį studijų dalykų kreditų.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo bendrieji principai parsisiųsti

1. Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio švietimo 2018–2019 metų programos įgyvendinimo planas parsisiųsti

2019 m.  konkursai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
 2019 m.  konkursai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

Renginiai

2022 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

 

2021 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

2020 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

2019 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

2018 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

Atsakingi asmenys

 • Simona Šliogerienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Tel. +370 46 396 449  El. paštas: simona.sliogeriene@klaipeda.lt
 • Violeta Lideikytė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Tel. +370 46 497 412, Mob. tel. +370 640 94 100, El. p. violeta.lideikyte@kpskc.lt