Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt/

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo stebėsena

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016-2019 m. bendrosios nuostatos ir esamos situacijos apžvalga parsisiųsti

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016-2019 m. parsisiųsti

Įsakymas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymo patikros rezultatų parsisiųsti

2018 metų – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacijos Klaipėdos mieste tyrimo ataskaita parsisiųsti

2016 metų tyrimo – „Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikis“ ataskaita parsisiųsti

Švietimo ir mokslo ministerija, „Švietimo problemos analizė“, 2015 birželis, Nr. 6 (130), ISSN 1822-4153) parsisiųsti

2019-01-17 Pažyma dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymo patikros rezultatų parsisiųsti